Tijdens de eerste consultatie (1 uur) wordt er een totaalbeeld opgemaakt van jou als persoon: administratieve gegevens, antropometrie (gewicht, lengte, BMI, vetgehalte, middelomtrek), medische geschiedenis (labogegevens), voedingsanamnese. Tijdens een voedingsanamnese wordt er samen overlopen wat nu de huidige eetgewoonten zijn. Aan de hand daarvan gaan we samen een individueel dagschema opstellen waar je jezelf in kan vinden en ook haalbaar kan zijn op lange termijn. Vaak wordt er ook tijdens de eerste consultatie gevraagd om een eetdagboekje bij te houden.

 Deze gegevens zijn allemaal noodzakelijk omdat iemand coachen ook voldoende kennis vereist.

 Tijdens de tweede consultatie (30 minuten) krijg je het individueel uitgewerkt dagschema. Dit wordt uitgebreid verder besproken. Opmerkingen en/of aanpassingen zijn zeker bespreekbaar.

 Tijdens vervolgconsultatie's (15 minuten) kunnen volgende onderwerpen aan bod komen:wat op restaurant, op vakantie, recepten worden meegegeven, gratis doos met stalen, etiketten van verpakkingen leren interpreteren,...                                                                                                                            

Dankzij deze vervolgconsultatie's wordt het ook gemakkelijker om de nieuwe levensstijl aan te houden na periodes van bv. feesten en vakantie's. Een gewijzigde levensstijl betekent voor iedereen met vallen en opstaan maar een regelmatige feedback en ondersteuning maakt het gemakkelijker om ermee door te gaan.

 Uiteraard ben ik als diëtiste & voedingsdeskundige ook gebonden aan beroepsgeheim: privégegevens worden nooit doorgegeven of besproken met derden.                                                                               

 Op regelmatige basis zal er ook een verslaggeving gebeuren naar je huisarts.