Eerste consultatie (1 uur): 58 euro

Tweede consultatie (30 min): 30 euro

Vervolgconsultatie's (15 min): 20 euro

 

Consultatie voortraject diabetes (30 min):20 euro

Consultatie zorgtraject diabetes (30 min): 20 euro

Consultatie zorgtraject nierinsufficiëntie (30 min): 20 euro

 Meerdere personen uit hetzelfde gezin krijgen korting als ze samen op consultatie komen.

 

Ik volg de richttarieven die de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) adviseert.